Działalność ekopracowni

13.06.2024 – cykl zajęć dla uczniów klas 1-3 na temat źródeł odnawialnych

11.06.2024 – cykl zajęć dla uczniów klas 5 i 6 na temat źródeł odnawialnych

25.04.2024 – z okazji Dnia Ziemi dla uczniów  klas 4-8 odbyły się warsztaty których finałem były plakaty wywieszone na terenie szkoły

24.04.2024 – zajęcia dla opiekunów i uczniów powiatowego turnieju BRD

22.04.2024 – cd szkolenia

26.03.2024 – nasi absolwenci odwiedzają Ekopracownie

11.03.2024 – szkolenie dla rodziców klas 4