Uroczyste otwarcie Ekopracowni.

W czwartek 14 grudnia 2023 roku zaproszeni goście Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny, Skarbnik Gminy Anna Szubert, Magdalena Szwajkowska reprezentująca Referat Oświaty, nauczyciele oraz  uczniowie uczestniczyli w uroczystym otwarciu Ekopracowni w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich. Ekopracownia, to miejsce, które pozwoli na organizację innowacyjnych lekcji z zakresu ekologii, będzie sprzyjać rozwojowi uczniów oraz inspirować do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwiększy też świadomość ekologiczną uczniów oraz społeczności lokalnej i zachęci uczniów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Utworzenie nowoczesnej Ekopracowni OZE (Odnawialne Źródła Energii)  możliwe było dzięki dofinansowaniu w wysokości 74950 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ekopracownia – zielone serce szkoły. Dzięki temu wsparciu specjalistyczna pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny: laptop, tablety, monitor interaktywny. Zakupiono również wiele modeli OZE, które zostaną wykorzystane w edukacji uczniów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że nowa Ekopracownia będzie przyjaznym miejscem do nauki i przyczyni się do wzrostu zainteresowania ekologią oraz odnawialnymi źródłami energii, a dla wielu uczniów stanie się wstępem do realizacji inicjatyw podejmowanych w trosce o naturalne środowisko.